Recuperant la sanitat universal!

Publicat: 2017-06-23 00:00:00
Després d’anys de reivindicació, s’aprova la Nova Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, un pas important, el qual caldrà fer-ne seguiment i anar ampliant!

El dijous 14 de juny el Parlament va aprovar la Nova Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, una fita que des de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) es valora positivament, tot i que s’alerta de les limitacions que conté.

La modificació de la legislació espanyola en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut (RD16/2012) i la Instrucció 10/2012 sobre l'accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut van deixar fora del sistema sanitari públic moltes persones.
Des de 2012, doncs, es pateix exclusió sanitària i es treballa intensament per tal d’aconseguir revertir aquesta situació. S’acompanya i s’assessora les persones que no atenen; es visibilitzen i es denuncien els casos d’exclusió existents i les seves conseqüències, s’estén la desobediència civil als centres sanitaris, etc.

Fruit d’aquest treball, el Parlament va aprovar una nova instrucció sobre l'accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (08/2015) i a dia d’avui, ja comptem amb la nova Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària. Així que, tot i que queda camí per recórrer, anem avançant per garantir aquest dret bàsic! Des de la Pasucat, es farà el seguiment del seu desplegament i compliment, i es seguirà treballant perquè el dret universal a la sanitat es faci realment efectiu.

Pots ajudar i et podem assessorar! Que cap persona quedi exclosa del sistema de sanitat públic! projectes@secretariat.cat

Web: http://lapasucat.blogspot.com.es/
Facebook https://www.facebook.com/plataformaPASUCAT/?fref=ts
Twitter @lapasucat

AGENDA